Projekat je usmeren ka daljem unapredjenju procesa uskladjivanja i primene propisa neophodnih za integraciju privrede Srbije u jedinstveno evropsko tržište.

Kako je saopštilo Ministarstvo privrede, lična zaštitna oprema (LZO) prema važećem Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, zaposleni su dužni da koriste sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu.

„Osim toga, ovu opremu potrebno je koristiti i tokom sličnih radova kod kuće, da bi se izbeglo povredjivanje. Lična zaštitna oprema su i naočare za sunce, kao i oprema za sportske aktivnosti – štitnici za laktove, kolena, zglobove i šake, kacige, pojasevi za planinarenje“, navedeno je u saopštenju.

Kroz projekat Evropska unija podržava Ministarstvo privrede i druga resorna ministarstva u uskladjivanju zakonodavstva Srbije sa zakonodavstvom Evropske unije u području slobodnog kretanja roba.

Kampanja će trajati tokom jula, a obuhvata TV promociju, brendirane autobuse gradskog prevoza u Beogradu i bilborde u nekoliko gradova u Srbiji, navedeno je u saopštenju.