Iz ove visokoobrazovne ustanove je saopšteno da je indekse dobilo oko 700 brucoša, a da će se modeli nastave prilagođavati kretanju epidemiološke situcije.

Rektor Bratislav Mirić, kome je mandat počeo sa novom akademskom godinom, naglasio je da je „zdravlje studenata, nastavnika i svih zaposlenih, najvažnije i da će se preduzimati sve mere da se zaštite od epidemije“.

On je kao prioritete ove ustanove naveo jačanje kadrovske strukture, nabavku najsavremenije laboratorijske opreme i unapređenje rada administrativnog osoblja.

„Smatram da je kadrovsko jačanje od presudne važnosti, a mi imamo mlade ljude na doktorskim studijama i završetkom njihovog školovanja stvoriće se uslovi za podmlađivanje i jačanje kadrovske strukture. Treba da obezbedimo sredstva za nabavku nove opreme za laboratorije, da bi studenti obavljali vežbe adekvatno nastavnom planu i programu”, rekao je Mirić.

On je dodao da je potrebno stvoriti sinergiju između nastavnika, studenata i administrativnog osoblja, bez obzira kojem sektoru ili oblasti pripadaju.

Prorektorski tim ove ustanove čine prof. dr Dragoslav Šumarac, zadužen za nauku i prof. dr Zana Dolićanin, koja će voditi sektor međuuniverzitetske i međunarodne saradnje.