Nakon toga od drugog do sedmog marta preglede će obavljati budući prvaci osnovne škole “Rifat Burdžović Tršo” u ovom gradu.

Deca se prvo javljaju izabranom lekaru, a potom obavljaju niz neophodnih pregleda kod lekara specijalista.

Ove godine će sistematskim pregledom biti obuhvaćeno oko 1.400 mališana, rođenih između 1.marta 2015. i 28.februara 2016. godine.

Roditeljima će za upis osim dokaza o lekarskom pregledu deteta biti potreban i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o pohađanju predškolskog programa, kao i dokaz o prebivalištu roditelja.