“Roditelji ili drugi zakonski zastupnici u Srbiji i ove godine pokretanjem usluge eZakazivanje na Portalu eUprava imaju mogućnost da elektronskim putem zakažu termin za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole kojoj teritorijalno pripadaju”, navedeno je u saopštenju.

Precizirano je da su termini za testiranje raspoloživi u periodu od 1. aprila do 31. maja i da njih kreiraju ovlašćena lica u osnovnoj školi.

Prilikom dolaska u zakazani termin radi testiranja i upisa deteta nije potrebno da roditelji prilažu bilo kakva dokumenta, jer će ih škola pribaviti elektronski po službenoj dužnosti.

Кad roditelj pokrene uslugu, koja je dostupna na srpskom i na jezicima nacionalnih manjina, potrebno je da odabere školu kojoj dete teritorijalno pripada, ponuđeni termin u školi i popuni osnovni set podataka i klikne na dugme Podnesi.

Podatke koja će škola pribaviti elektronski po službenoj dužnosti su oni iz Izvoda iz matične knjige rođenih, Uverenja o prebivalištu, Uverenja o završenom pripremnom predškolskom programu i Potvrde o obavljenom lekarskom pregledu.

Ukoliko je lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, potrebno je lično doneti lekarsko uverenje.

Кako bi roditelji upisali dete u školu elektronski potrebno je da bude registrovan korisnik, odnosno da ima kreiran nalog na Državnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs.

Roditeljima ili drugim zakonskim zastupnicima će tokom trajanja upisa u osnovne škole svakog radnog dana od 8 do 15 časova biti dostupan i kontakt centar Ministarstva prosvete na broju telefona 011/73-505-57.