Celokupan posao vredan je 41,4 miliona dinara bez poreza na dodatu vrednost, a ponuda tog konzorcijuma bila je jedina na tenderu raspisanom još u septembru prošle godine.

Koridor severozapadne obilaznice oko Novog Pazara pružaće se od novog magistralnog puta ka Raški, preko raskrsnice sa starim putem ka toj opštini, a potom nastavljati obodom brda, zaobilazeći porodične kuće i naselje Deževski put, do raskrsnice sa putem Novi Pazar – Golija.

Nastavak obilaznice će se pružati u pravcu zapada, preko Boturovine, potom će prolaziti severno od sela Vrbolazi i naizmeničnim krivinama se penjati do 710 metara nadmorske visine, pa će se preko Vidova spuštati u Dojeviće gde će se povezati sa putem za Tutin.

Ukrštaće se i sa magistralom ka Sjenici i jugozapadnom obilaznicom oko Novog Pazara.

Izgradnja jugozapadne obilaznice oko Novog Pazara, u dužini nešto većoj od 5,5 kilometara, počela je u novembru 2006. godine, ali još uvek nije završena.