Kinesko nacionalno tržište za trgovinu emisijom ugljenika, koje će biti najveće te vrste na svetu, počinje danas da radi, objavila je Kineska medijska grupa.

Šangajska platforma za razmenu životne sredine i energije biće domaćin nacionalne trgovine ugljenikom. U početnoj fazi, šema trgovanja emisijom ugljenika pokrivaće samo elektroenergetski sektor, omogućavajući učešće više od 2.200 velikih elektroenergetskih preduzeća.

Kako je istaknuto, Kina koristi tržišne alate za podsticanje dekarbonizacije, dok ta zemlja maršira ka svom cilju ugljenične neutralnosti do 2060. godine.

Mehanizam trgovine funkcioniše po principu „ograniči i trguj“, omogućavajući da se emisijama ugljenika trguje kao robom.

Ministarstvo za ekologiju i životnu sredinu Kine postavlja gornju granicu ukupne količine emisije ugljenika za odredjenu godinu, a zatim kompanije dobijaju ili kupuju kvote emisija u okviru ove granice.

Preduzeće mora da obezbedi dovoljno dozvola za pokrivanje svih svojih emisija godišnje ili će se suočiti sa novčanom kaznom. Predvidjeno je da preduzeća mogu da medjusobno trguju dozvolama za emisiju ugljenika na trgovinskoj platformi.

Nacionalno tržište ugljenika uspostavljeno je u februaru ove godine nakon što je proglašeno sedam pilot šema širom zemlje.

Ministarstvo je prognoziralo da će cene ugljenika biti oko 40 juana (6,19 dolara) po toni, sudeći prema prethodnim cenama u pilot šemama.