Kako je istaknuto, roditelji na jednostavan način, zahvaljujući ovoj usluzi, mogu da zakažu termin za upis i testiranje deteta u osnovnoj školi kojoj teritorijalno pripadaju.

Podseća se da je prošle godine uslugu eZakazivanja termina za upis u osnovnu školu koristilo oko 35.800 roditelja i ovlašćenih lica.

Termin u osnovnoj školi može da se zakaže preko Portala eUprava ili u direktnom kontaktu sa školom, putem telefona ili imejla.

Odlaskom u osnovnu školu u zakazanom terminu roditelji završavaju sve aktivnosti vezane za upis, bez potrebe da donose ijedan papirni dokument – izvod iz matične knjige rodjenih, prijavu prebivališta, uverenje o pohadjanju predškolskog programa i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu deteta, jer će svi podaci biti pribavljeni po službenoj dužnosti elektronskim putem.

Izuzetno, obavezno je doneti u školu lekarsko uverenje, ukoliko je lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi.

Svaka osnovna škola je u obavezi da ponudi termine za upis i testiranje u periodu od 1. aprila pa do 31. maja.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Branko Ružić izjavio je da je ova elektronska usluga olakšala roditeljima postupak upisa deteta u prvi razred.

“Upis djaka prvaka je važan dogadjaj u svakoj porodici i zato je važno da roditelji mogu da se posvete detetu i da ne budu opterećeni obilaskom šaltera i prikupljanjem dokumentacije”, rekao je Ružić, navedeno je u saopštenju.

Direktor Кancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović izjavio je da je uvodjenje eZakazivanja termina za upis i testiranje deteta u osnovne škole zahtevalo povezivanje više od 1.200 osnovnih škola, 150 domova zdravlja i baze podataka četiri ministarstva, odnosno povezivanje skoro 30 različitih informacionih sistema.

“Uvodjenjem ove usluge još jednom pokazujemo kako je javna uprava postala uspešan servis gradjana, kako gradjanima štedimo vreme, školama olakšavamo rad i unapredjujemo transparentnost procesa upisivanja prvaka”, izjavio je Jovanović.

Roditeljima je na Portalu eUprava na raspolaganju i imenik sa kontaktima svih osnovnih škola, kao i kontakt centar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na broju telefona 011/7350557, a operateri su dostupni radnim danima od 8.00 do 15.00 časova.

Uslugu eZakazivanje termina za upis uspostavila je Кancelarija za IT i eUpravu u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom zdravlja.