Ako se kandidat, koji je stekao pravo na upis, ne upiše do petka u 12 časova, umesto njega biće upisan sledeći kandidat sa konačne rang liste.

Kandidati će prilikom upisa morati da dostave svedočanstva iz srednje škole, diplomu o položenom završnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dve fotografije i dokaz o uplati naknade za troškove upisa.

Mesta na 20 akreditovanih studijskih programa ima za 1.019 brucoša, od kojih će se 684 finansirati iz budžeta, dok će 335 biti samofinansirajući.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosiće između 50.000 i 60.000 dinara, u zavisnosti od studijskog programa.