Prilikom upisa kandidati podnose originalna svedočanstva sva četiri razreda srednje škole, diplomu o završnom odnosno maturskom isptu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i dve fotografije.

Koliko mesta je ostalo za septembarski rok znaće se nakon završenog upisa kandidata koji su ispunili uslove za ulazak na budžet.

Konkursom je predviđeno da se u prvu godinu osnovnih studija upiše 730 studenata, od kojih će se o trošku države školovati oko 70 odsto.