Aranzman bi, ako bi bilo potrebe, ovog puta podrazumevao i korišćenje finansijskih sredstva.

“Ono što želimo da postignemo aranžanom je pre svega jedan prostor, odnosno mogućnost povlačenja znatno jeftnijiih sredstava odnosno kapitala. Dobijamo jednu rezervu u likvidnosti, koja je zaista rezerva, jer nemamo u ovom trenutku potrebe za takvim sredstvima, ali ona služe više kao neka predostrožnost ukoliko se stvari budu dalje komplikovale, što nije nemoguće, jer su rizici i neizvesnost veliki”, rekao je Nikolić.

Istovremeno, kako je naveo, MMF će insistirati i na nekim obavezama koje Srbija treba da ispuni.

“One će se ticati sprovodjenja odgovarajučih politika. Verujem da će insistirati na promeni odnosa prema javnim preduzećima, javnom sektoru i upravljanju pre svega energetskim kompanijama.”

Srbija i MMF trenutno imaju važeći aranžman, odnosno Instrument za koordinaciju politika (IPC), koji je savetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava.

“U prethodna dva aranžmana smo imali više savetodavni odnos sa Fondom, dakle, razmenjivali smo više stavove i iskustva. Novac nismo dobijali od njih, niti nam je bio potreban”, istakao je Nikolić.

Stručnjaci smatraju da bi sredstva koji bi Srbija dobila od MMF-a, mogla da se eventualno namene za pokrivanje budžetskog deficita, odnosno za refinansiranje obaveza države koje će ona imati sledeće godine, a koje premašuju četiri milijarde evra.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG)