Ove godine sistematskim pregledom biće obuhvaćeni mališani rođeni između 1.marta 2016. i 28.februara 2017. godine.

Deca se prvo javljaju izabranom lekaru a potom obavljaju niz neophodnih pregleda kod lekara specijalista.

Roditeljima će za upis osim dokaza o lekarskom pregledu deteta biti potreban i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o pohađanju predškolskog programa, kao i dokaz o prebivalištu roditelja.

Prošle godine je u prvi razred osnovne škole u Novom Pazaru upisano 1.399 đaka.