Poginuo dok je kopao jamu za kanalizaciju

TUTIN– Radnik privatnog preduze?a "Filman" Safet Isovi? poginuo je u ?etvrtak popodne u Tutinu kada se na njega obrušila velika koli?ina zemlje dok je radio u jami za kanalizaciju. "Filman" je firma nastala privatizacijom tutinskog Komunalnog
preduze?a, a sada je u vlasništvu Fadila Pramenkovi?a. Istraga o nesre?i je u toku.