Pripadnici Baima zajednice se nazivaju i Baimanskim Tibetancima i smatraju se granom tibetanskog naroda, budući da ima sličnosti u jezicima koje govore i da žive u blizini Tibetanskog staništa.

Populacija Baima broji oko 20.000 ljudi širom zemlje, a većina živi u provincijama Gansu i Sičuan, koje su i glavna staništa džinovskih pandi.