Iz pokreta su ocenili da je važno da svako biračko mesto bude pokriveno kontrolorima kako bi se sprečile veće izborne nepravilnosti.

“Uvek je potrebno da kontrolor bude neka vrsta inspekcije na biračkom mestu i da vodi računa šta se na njemu dešava. Nadamo se da je opozicija uspešno pokrila sva biračka mesta, da imaju bar po dva obučena kontrolora na izbornim mestima jer jedino tako se može uticati da izbornih nepravilnosti bude što manje”, stoji u saopštenju Kreni-Promeni.