“Ovakav aranžman je na uštrb potrošača i od njega korist ima samo MMF, kome je cilj da obezbedi uredno vraćanje kredita. Vlada Srbije nije trebalo ad se odluči za sprovodjenje takvog koncepta”, rekao je on.

Prema njegovim rečima, Vlada je trebalo da se opredeli za aranžman koji bi omogućio smanjivanje troškova i racionalizaciju poslovanja u EPS-u.

“To bi omogućilo da poskupljenje električne energije ne bude nužno, a verujem da bi takvu opciju, koja bi svakako bila održiva, podržao i MMF”, smatra Bogosavljević.