“Smanjiti za 20 milijardi dinara ulaganja u jednu od retkih realnih grana u srpskoj ekonomiji može samo Vlada koja je potpuno izgubila kompas”, izjavio je portparol POКS-a Božidar Кatić.

Istakao je da su ulaganja u poljoprivredu jedini lek za obaranje cena hrane i smirivanje inflacije, a da Vlada Srbije radi potpuno suprotno i donosi budžet koji je u interesu jedino uvozničkom lobiju. “Politika POКS je jasna: utrostručiti ulaganja u ono što nam je Bog već dao: u poljoprivredu i u srpsku pamet u informacionim tehnologijama, jer su to jedine dve realne grane srpske ekonomije koje donose rast i poboljšanje životnog standarda svim građanima”, dodao je Кatić.