Ministarstvo je upozorilo da su zakonom zabranjeni upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj ljudi, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima.

Upotrebom pirotehnike može doći do teških povreda, opekotina, razderotina, povreda lica, šaka, a u težim slučajevima i do invaliditeta, kao i do požara i eksplozija, dok vatromet mogu priređivati samo pravna lica za to ovlašćena i to samo na odobrenoj lokaciji.

Policija preduzima mere da bi sprečila neovlašćenu prodaju i upotrebu pirotehničkih sredstava i oni koji budu neovlašćeno prodavali biće sankcionisani, a pirotehnika će im biti oduzeta, ukazalo je Ministarstvo.