Kako je saopštilo to Ministarstvo, ona je na sastanku sa predstavnicima posmatračke misije Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/ODIHR) navela da je birački spisak, kao jedinstvena centralizovana baza podataka, povezan sa drugim evidencijama koje se vode o građanima, pre svega evidencijama o prebivalištu i boravištu, kao i sa Registrom matičnih knjiga, radi ažuriranja podataka koji se pribavljaju iz matične knjige umrlih i venčanih.

Dodala je da se u cilju podizanja transparentnosti, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, na svaka tri meseca do zaključenja biračkog spiska, objavljuje broj birača po jedinicama lokalnih samouprava, a po zaključenju biračkog spiska omogućava uvid u podatke o imenima i prezimenima svih birača po biračkim mestima za područje svake opštine, odnosno grada.