Poreska uprava je pokušala da “iznose koje smo isplaćivali stotini dece retroaktivno oporezuje kao plate njihovim starateljima i pod izgovorom da žalba ne odlaže izvršenje, sa računa Svetionika prisilno skinula 30.000 eura, upravo od sredstava prikupljenih za stipendiste”, saopštio je predsednik UG Mirza Aličković.

On je ocenio da je takav postupak svojevrstan pritisak na organizaciju civilnog društva “koja već 17 godina uspešno deluje kroz veliki broj edukativnih i humanitarnih projekata”.

Posle žalbe “Svetionika”, nadređena “Poreska uprava u Kragujevcu je odbacila prvobitno rešenje Poreske Uprave Novi Pazar i vratila postupak na početak, sa jasnim nalogom da se isti sprovede na pravičan i transparentan način”, naveo je “Svetionik”.