Načelnik ove službe Imer Jahović rekao je za naš radio da je prethodni javni poziv koji je objavljen polovinom jula bio bezuspešan.

„Kandidati koji su se javljali na prethodni konkurs uglavnom nisu ispunjavali uslove, neki su i odustajali od zahteva, a ovog puta očekujemo veću zainteresovanost“, pojasnio je Jahović.

Pravo prijave imaju nezaposleni državljani Srbije, sa završenom srednjom školom, godinom dana radnog iskustva, koji ispunjavaju psihofizičke sposobnosti i koji nisu pravnosnažno osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za prijave je 15 dana, a na sajtu lokalne samouprave se mogu pronaći sve neophodne informacije.

Sa kandidatima koji budu izabrani biće zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju za komunalnog milicionara i biće, o trošku lokalne samouprave, upućeni na obuku koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kandidati koji završe obuku, polažu ispit za komunalnog milicionara i dobijaju sertifikat posle čega stiču pravo da učestvuju na javnom konkursu za zapošljavanje komunalnih milicionara.

Komunalna milicija u Novom Pazaru zvanično je počela sa radom krajem januara i trenutno ima 11 članova.