NOVI PAZAR- Predsednik Izvršnog odbora Bošnja?kog nacionalnog ve?a Esad Džudževi? najavio je danas da ?e krajem januara slede?e godine, posle ?etvorogodišnje pauze, ponovo po?eti da izlaze Sandža?ke novine. On je rekao da ?e Ministarstvo za kulturu i informisanje Srbije za prvo tromese?je Sandža?kim novinama donirati sedam miliona dinara. „Bošnja?ko nacionalno ve?e je samo posrednik izme?u Vlade i Sandža?kih novina, koje ?e biti registrovane kao samostalno preduze?e“, rekao je Džudževi?. On je podsetio da se Vlada obavezala da ?e finansirati po jedan manjinski list i dodao da ?e Ministarstvo za kulturu i informisanje slede?e godine izdvojiti 18 miliona dinara za produkcijsku delatnost Bošnja?kog nacionalnog ve?a.  Sandža?ke novine izlazi?e sedmi?no. Novi glavni i odgovorni urednik je Muhedin Fijuljanin, koji je u ovoj redakciji prethodno bio pomo?nik glavnog i odgovornog urednika. List je prestao da izlazi u januaru 2004. godine, a važio je za glasilo Stranke demokratske akcije Sandžaka i lokalnih samouprava gde je ova partija imala apsolutnu vlast.