Svi ovi faktori zbirno delujući dovode svet na ivicu otpornosti i tačke pereokreta, piše Popovići dodaje da tačka lomljenja američkim interesima predstavlja novo zaokruživanje uzrasle moći Kine kada je svetu ponudila Zajednicu zajedničke sudbine čovečanstva.

Umesto njenog percipiranja kao nove snage u demokratizaciji i daljem stvaranju fer, pravednih i međunarodnih odnosa jednakosti, Amerika i njene saveznice ovo svetu pokušavaju da predstave kao diplomatiju vukova, kinesku asertivnost i kao takmaca (kao da je svet poprište ratnika, a ne prostor stvaranja partnerstva, harmonije i zajedničkog puta) koji može izazvati američku supremaciju i urušiti tobože liberalni poredak. Tim činjenjem, Kini se pridaje uloga koju ona za sebe ne želi, a to je da ona predstavlja delatnika koji određuje prava, obaveze, pravila, formu i oblik antihegemnoske politike, navodi se.

Naprotiv, Kina insistira na razvoju dijaloga, saradnje kroz zajedničku dobit i zajedničku, sveobuhvatnu, saradljivu i održivu bezbednost, što pak ne isključuje realizaciju kineskih nacionalnih interesa, što je, pak, sasvim legitimno.

Kada je svet ušao u eru kovida-19, Kina je bila optužena kao izazivač pandemije i faktor kidanja globalnih lanaca od proizvodnje preko izvoza/uvoza pa sve do potrošnje što je izazvalo usporavanje svetskog rasta i ogolilo sve neodrživosti i nepravilnosti tekućeg globalnog poretka zasnovanog na institucionalizaciji asimetrije moći. Pandemija je ukazala na svu urgentnost njegovog redefinisanja kako ga ne bi naredna virusna oluja dovela do njegovog sloma, piše Popović.

Najveći deo optužbi prema Kini je pristizao iz ugla sistema vrednosti, budući da je Kina baštinjenjem svoje višemilenijumske tradicije i sistema vrednosti uspela da realizuju rezultate koji su izazvali divljenje, strahopoštovanje, podozrenje i protivljenje.

Iako je Kina širom sveta pružala pomoć i stvarala globalnu bazu združenog odgovora tokom pandemije i odgovore potonjeg saniranja posledica izazvanih kovidom-19, paralelno sa prihvatanjem pomoći Kine, ta ista pomoć Kine od strane pojedinih država je bila okarakterisana kao “kadija te tuži, kadija ti sudi”.

Kada je svet ušao u postkovid doba, Kina je nastavila svoju politiku nulte tolerancije prema kovidu pod potpunom jednakim i suverenim pravom, kao što su druge države odlučile da relaksiraju tu istu politiku. Kina je zbog suverenog prava bila ponovo optužena. Međutim, to samo govori u prilog ćinjenici da je Kina toliko važna za svet da se čekala njena odluka o ukidanju politike nulte tolerancije da bi se nova era sveta mogla definisati kao “post-kovid-19 era”, što je utemeljeno činjenicom da je u 2022. godini Kina učestvovala sa 18,5 odsto rasta svetskog BDP.

Svet ulazi u novu eru, odnosno eru u kojoj će jednako pripadati svim ljudima, zaključuje autor.