Kako se navodi u saopštenju, od naredne školske godine školarine na departmanima za pravne, ekonomske, filozofske, filološke i matematičke nauke iznosiće 60.000 dinara, dok će na tehničko-tehnološkim i biomedicinskim naukama dostići sumu od 70.000 dinara.

Školarina na studijskom programu Farmacija iznosiće 120.000 dinara.

Senat tog univerziteta usvojio je i novi predlog upisne kvote koji predviđa da se ove godine na toj visokoškoskoj ustanovi upiše novih 845 studenata, od kojih će na budžetu biti 575, a na samofinansiranju 270.