“Ne bih želela da govorim o biografijama konkretnih kandidata, ali želim da navedem neke kandidate za koje predlažem osporavanje. To su kandidat za sudiju Osnovnog suda u Somboru Jelena Kosović, u Novom Pazaru Munir Jusović i Aladin Madžović i u Požarevcu Mirjana Lukić”, rekla je poslanica.

Žarić Kovačević je i ranije osporavala bez obrazloženja kandidature nekih sudija i oni u danu za glasanje nisu bili izabrani.

Podsećamo da je Visoki savet sudstva, nakon raspisanog konkursa, za sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru, pored Jusovića i Madžovića, predložio Ivonu Minić i Minelu Muratović.

Glasanje o njihovom izboru planirano je za sredu.