U izveštaju o tome se naglašava “nepotpuna” priroda decentralizacije u Francuskoj, “nejasna raspodela ovlašćenja” koja se pripisuje lokalnim vlastima i “preterana regulisanost” vršenja tih ovlašćenja.

O finansiranju lokalnih vlasti autori izveštaja – Britanka Brajoni Radkin (Bryony Rudkin) i Matija Kovač iz Srbije (SNS), žale zbog “smanjenja lokalnog oporezivanja” što je dovelo do “preterane centralizacije finansiranja” lokalnih vlasti u Francuskoj.

Pritom Radkin i Kovač podsećaju da je “fiskalna moć” ključni element finansijske autonomije lokalnih zajednica.

Oni takođe pominju “nedostatak finansijskih sredstava” koje država dodeljuje lokalnim zajednicama za ovlašćenja koja su im delegirana, i pozivaju na “periodično preispitivanje” troškova povezanih s tim ovlašćenjima da bi se “garantovalo njihovo proporcionalno finansiranje”.

Oni takođe podvlače da se “sve veći udeo državnih alokacija dodeljenih lokalnim vlastima u investicione svrhe dodeljuje za finansiranje konkretnih projekata” o kojima “jednostrano” odlučuje država, ne ostavljajući “manevarkog prostora” lokalnim izabranim zvaničnicima.

Zbog toga se u izveštaju predlaže “težnja za decentralizacijom” uz “razjašnjavanje” raspodele odgovornosti.

Oni preporučuju jačanje fiskalne autonomije zajednica i smanjenje njihove “zavisnosti od ugovornog finansiranja i kažu lokalne zajednice ne treba smatrati “menadžerima prioriteta koje utvrđuje država”.

Naprotiv, kažu oni, lokalne zajednice moraju imati “slobodu odlučivanja u korišćenju investicionih transfera primljenih od države”.

U godišnjem izveštaju o “učinku francuske teritorijalne organizacije” Revizorski sud je već 2023. primetio “jaku tradiciju centralizacije” i da se francuska država “teško odvaja od svojih ovlašćenja”.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti je institucija Saveta Evrope s ciljem da bude “portparol” gradova i regiona i nastoji da jača politički dijalog vlada i lokalnih vlasti.

Sastoji se od 306 izabranih članova koji predstavljaju lokalne i regionalne vlasti iz 46 država-članica Saveta Evrope.