Pre razmatranja dnevnog reda poslanici koriste svoje pravo da od nadležnih zatraže obaveštenja i obrazloženja, a potom će početi raspravu o predloženim zakonima.

Razmatraće Predlog zakona o biocidnim proizvodima, kojim se uredjuju liste aktivnih supstanci, postupci na osnovu kojih se biocidni proizvodi čine dostupnim na tržištu i koriste, istraživanje i razvoj, klasifikacija, pakovanje, obeležavanje, oglašavanje i bezbednosni list biocidnog proizvoda.

Na dnevnom redu su izmene Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagadjivanja životne sredine i Zakona o privrednim društvima.

Poslanici bi trebalo da potvrde Izmene Sporazuma Srbije i Norveške o poljoprivrednim proizvodima, o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu, kao i o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola Srbije i Kine.

Na dnevnom redu su i predlozi odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji, o izboru predsednika sudova i o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju.

Poslanici će odlučivati i o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.