Pravo prijave za radno mesto vaspitača imaju kandidati sa stečenim višim i visokim obrazovanjem, dok se za medicinsku sestru – vaspitača mogu prijaviti i oni sa završenom srednjom školom.

Za spremačice je dovoljno i osnovno obrazovanje.

Iz poslednjeg izdanja “Poslova” izdvajamo i da je Osnovna škola “Meša Selimović” raspisala konkurs za nastavnika matematike na određeno vremo, do oktobra 2025. godine, a kompanija “Novi Pazar put” za automehaničara.

Svi konkursi su otvoreni osam dana.