V.d. direktora Pošte Srbije Zoran Djordjević, odmah po stupanju na dužnost u martu 2021. godine, preduzeo je, kako je navedeno, niz mera na unaprdjenju poslovnih procesa.

“Donet je niz pravilnika i odluka, a sve u cilju boljeg poslovanja i uredjenja jasnih pravila u radu i korišćenju imovine”, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je Djordjević uspostavio finansijsko upravljanje i kontrolu i zadužio izvršnog direktora da unapredi finansijski sistem.

“Djordjević je doneo pravilnik o korišćenju službenih vozila, kojim je jasno propisao kako se ona koriste, ko ima pravo korišćenja i na koji način se vrši kontrola. Da bi uredio segment angažovanja lica van radnog odnosa, propisao je jasne i transparentne procedure, kojima se broj od više stotina na ovaj način angažovanih izvršilaca sveo na dva do tri radnika, dok je preostale angažovao u skladu sa zakonom, zasnivanjem radnog odnosa”, navedeno je u saopštenju.

Ističe se da je donošenjem pravilnika za javne nabavke i uspostavljanjem kontrolnih mehanizama Djordjević otklonio brojne nepravilnosti koje je utvrdila DRI, kao i sprečio nastajanje novih nepravilnosti.

Predvidjeno je, kako je navedeno, dalje unapredjenje, izmedju ostalog, jačanje funkcije interne revizije i sistema bezbednosti uvodjenjem posebne službe za unutrašnju kontrolu.

Prethodno, tokom 2021. godine DRI je, kako je istaknuto, izvršila reviziju poslovanja “Pošte Srbije” za 2019. i 2020. godinu kada su utvrdjene brojne nepravilnosti, i konstatovane u njihovom izveštaju.