Sporazumom se definiše da Kancelarija za IT i eUpravu obavlja stručne poslove podrške u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u Pošti Srbije.

Poslovi obuhvataju omogućavanje pružanja kvalifikovanih usluga od poverenja, kao i upotrebu resursa informaciono-komunikacionih tehnologija kojima upravlja Kancelarija.

„Sporazum će dati jedan novi zamah sa resursima koje imao u IT sektoru. Infrastruktura koju imamo svakako će biti od pomoći našoj državi i našim gradjanima“, rekao je v.d. dikrektora Pošte Srbije Zoran Djordjević.

Najavio je nove projekte koji će prema njegovim rečima biti uradjeni za dobrobit gradjana i olakšati im život u elektronskoj komunikaciji.

Djordjević je podsetio da su neki od njih Data centar i elektronski arhiv.

„Ovim sporazumom udružujemo sve naše kadrovske i tehničke kapacitete u daljem razvoju usluga elektronske uprave, u obezbedjivanju održivosti u pogledu pružanja univerzalne poštanske usluge i obezbedjivanju ostalih poštanskih usluga u Srbiji, naročito sa osvrtom na komercijalne korisnike“, rekao je direktor Kancelariije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

On je istakao da će ovim sporazumom korisnici Pošte Srbije moći elektronskim putem da obave sve što im je potrebno kao i da elektronskim putem primaju dokumenta od javne uprave, telefonskih operatera, banaka i svih drugih komercijalnih korisnika.