„Nakon dostavljenog izveštaja Državne revizorske institucije o primedbama na poslovanje JP ‘Pošta Srbije’ u 2019. i 2020. godini upućenih prethodnom rukovodstvu, novo rukovodstvo je utvrdjene nepravilnosti u poslovanju otklonilo 11 meseci pre roka“, navela je Pošta Srbije u saopštenju za javnost.

Državna revizorska institucija je, kako je navedeno, objavila 31. decembra 2021. godine Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja „Pošte Srbije“ Beograd, u delu koji se odnosi na javne nabavke za 2019. i 2020. godinu, naknade po ugovorima za rad van radnog odnosa i ostale naknade fizičkim licima za 2020. godinu.

Te nepravilnosti nastale su, kako je istaknuto, pre imenovanja Zorana Djordjevića v.d. direktora „Pošte Srbije“ koji je na tu dužnost stupio 5. marta 2021. godine.

Iako su, kako je navedeno, planom Državne revizorske institucije postavljeni rokovi za otklanjanje nepravilnosti, u zavisnosti od prioriteta, zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, „Pošta Srbije“ je sve primedbe otklonila zaključno sa današnjim danom, odnosno jedanaest meseci pre krajnjeg roka.

„Navešćemo samo primer da je, konstantno u 2021, kao i na početku 2022. godine, broj zaposlenih i radno angažovanih lica bio u okvirima utvrdjenim Programom poslovanja, odnosno odobrenja Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, odnosno u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu“, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je 25. januara 2022. godine „Pošta Srbije“ imala samo 10 lica, angažovanih po osnovu ugovora van radnog odnosa.

Sve primedbe koje su se, kako je navedeno, odnosile na javne nabavke su uvažene i u potpunosti implementirane u sve naredne nabavke koje se sprovode u skladu sa važećim propisima.