Pošta Srbije objavila je danas da je otvorila novi, lokalni poštansko-logistički centar u Somboru.

Centar su otvorili vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević, direktor Funkcije poštanske mreže Dejan Šijak i direktorka Regionalne radne jedinice “Subotica, Zrenjanin, Sombor, Kikinda” Tatjana Andrić.

Kako je istaknuto, posle 20 godina, ovaj logistički centar se iselio iz iznajmljenog prostora i ponovo funkcioniše u poslovnim prostorijama u vlasništvu Pošte Srbije.

Đorđević je u obilasku novog savremenog prostora poručio zaposlenima  da će Pošta Srbije nastaviti sa ulaganjima u poštansku mrežu, kao i da se aktivno radi na modernizaciji poslovnih procesa i jačanju kapaciteta regionalnih i lokalnih poštansko-logističkih centara.

“U veoma kratkom roku uspeli smo da osmislimo tehnološko rešenje i izvedemo sve neophodne radove na adaptaciji objekta internim resursima. Za svega nekoliko meseci rešili smo problem lokalnog poštansko-logističkog centra Sombor koji je još 2002. godine izmešten i koji je otežano funkcionisao”, kazao je on.

Đorđević je istakao da ulaganjem u poštansko-logističke centre, rekonstrukcijom i tehnološkim osavremenjavanjem, Pošta Srbije ide u korak sa zahtevima korisnika i zaposlenih.

“Poboljšanje uslova rada za sve naše zaposlene je jedan od prioriteta rukovodostva, zbog čega ćemo i u narednom periodu, kao i do sada, pažljivo osluškivati njihove potrebe”, izjavio je Đorđević.

Kompletno renovirani prostor lokalnog poštansko-logističkog centra 25200 – Sombor, koji će omogućiti efikasniju preradu pošiljaka na lokalu, nalazi se u ulici Dositeja Obradovića 12, u sedištu Područne jedinice Sombor, saopštila je Pošta Srbije.