Tema ovogodišnjeg takmičenja je “Za 150 godina, Svetski poštanski savez služio je ljudima širom sveta više od osam generacija. Svet se od tada izuzetno promenio. Napišite pismo budućim generacijama o svetu za koji se nadate da će naslediti”, navedeno je u saopštenju.

Kako je precizirano, takmičenje se održava po pravilima Svetskog poštanskog saveza, koja podrazumevaju da pismo mora biti pisano rukom i da sadrži sve elemente pisma: zaglavlje (potpuna adresa autora, datum pisma), uvodni pozdrav (Dragi ili Poštovani), telo pisma (sadržaj), završni pozdrav i potpis.

Pisma ne smeju biti duža od 800 reči, a uz rukom pisanu verziju, učesnici treba da dostave i elektronski prepis urađen na računaru, kao i lične podatke učesnika (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, ime i prezime roditelja, broj telefona roditelja, imejl adresa roditelja i broj reči u pismu).

Kriterijumi za ocenu biće struktura pisma, pridržavanje teme, kreativnost i upotreba jezika.

Radovi se šalju na adresu Pošte Srbije, Poštanski pregradak 500, 11120 Beograd 35, sa naznakom – Konkurs Takmičenje u pisanju pisama za mlade.

Pristigle radove ocenjivaće stručna Komisija koju čine predstavnici Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Ministarstva prosvete i Pošte Srbije.

Na međunarodnom nivou, autori tri najbolja pisma biće nagrađeni zlatnom, srebrnom i bronzanom medaljom koje dodeljuje Svetski poštanski savez.

Detaljne propozicije konkursa dostupne su na sajtu Pošte Srbije, na stranici https://www.posta.rs/cir/stanovnistvo/usluga.aspx?usluga=marketinske usluge/konkurs/medjunarodno-takmicenje-u-pisanju-pisama-za-mlade , kao i na zvaničnom Fejsbuk i Instagram profilu Pošte.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *