„Ovaj sporazum je veoma značajan korak u našem partnerstvu i osnov za ambiciozne planove

nadalje. Uz ostvareni napredak na sveobuhvatnoj digitalizaciji društva i uprave, Pošta je, uz

podršku Kancelarije, veoma daleko odmakla u digitalizaciji svojih usluga i procesa, što nam je

jedan od primarnih ciljeva, kojim omogućavamo širenje obima, dostupnosti i unapredjenje kvaliteta

usluga“, rekao je Djordjević.

Kako je istakao, Pošta Srbije razvija digitalna rešenja za brojne klasične usluge, ali i potpuno nove digitalne servise, u skladu sa savremenim potrebama gradjana.

„Aplikativna rešenja će, izmedju ostalog, omogućiti da gradjani iz svojih domova plaćaju račune, organizuju slanje i prijem pošiljaka, šalju eTelegrame i eČestitke, dok za potrebe privrede radimo na realizaciji projekta eNotar, pri čemu su prednosti za Poštu upotpunjenje asortimana usluga, optimizacija korišćenja resursa i povećanje profita. Na svim ovim zadacima, Kancelarija za IT i eUpravu dragocen je i pouzdan partner“, kazao je Djordjević.

Kancelarija za IT i eUpravu, po rečima Jovanovića, u partnerstvu sa Poštom Srbije radi na razvoju elektronske uprave, pa tako u više od 700 pošta u Srbiji gradjani mogu da dobiju pomoć kako bi postali eGradjani i dobili svoj elektronski identitet neophodan za korišćenje usluga elektronske uprave na Portalu eUprave i drugim državnim portalima.

„Tokom pandemije korona virusa preko 16 miliona SMS poruka je poslato vezano za vakcinisanje gradjana protiv Covid-19 i ostale usluge zahvaljujući infrastrukturi Pošte Srbije, trudeći se da gradjanima dostavljamo pravovremene informacije o terminima i lokacijama vakcinacije. Dolazak Pošte Srbije u Državni data centar je odličan poslovni potez ovog preduzeća koji će ubrzati razvoj digitalizacije i pružanja usluga Pošte“, izjavio je Jovanović.

Naveo je da je na šalterima pošta do sada izdato preko 500.000 digitalnih zelenih sertifikata gradjanima, onih koji se koriste u Srbiji i EU kompatibilnih, što je, kako je ocenio, još jedan sjajan pokazatelj saradnje.

„Državna optička infrastruktura u dužini od preko 250 kilometara, koja povezuje sve javne institucije u Beogradu realizovana je u saradnji sa Poštom Srbije i predstavlja kičmu digitalizacije javne uprave“, kazao je Jovanović.