Direktorka “Elektromreža Srbije” Jelena Matejić rekla je da je taj projekat najveći po vrednosti koji je ta firma realizovala.

Podsetila je da je u prošloj godini završena druga sekcija ovog projekta, a od prvog kvartala 2024. bi trebalo da krene realizacija treće sekcije.

“Od 2011. godine realizovali smo investiciju u vrednosti od 380 miliona evra. U narednih 10 godina investiraćemo u prenosni sistem Srbije 900 miliona evra”, rekla je ona.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović je rekla da je ovo još jedan korak ka podizanju enegetske stabilnosti i sigurnosti snabdevanja električnom nergijom građana i kompanija u zapadnoj i centralnoj Srbiji.