Kako je navedeno u saopštenju Komesarijata za izbeglice, Stanisavljević je izjavila da će potpisivanje tog dokumenta doprineti poboljšanju života ljudi iz najugroženijih kategorija.

“Naš zajednički cilj je pružanja podrške u pogledu obezbeđivanja uslova za prihvat tražioca azila i njihove rane inkluzije, integracije lica kojima je dodeljena međunarodna zaštita, kao i zagovaranja za rešenja za najugroženija interno raseljena lica. To su ljudi koji su bili primorani da napuste svoje zemlje i koji život iz početka počinju u Srbiji i zaslužuju podršku čitavog društva”, navela je komesarka.

Ocenila je da je Kancelarija UNHCR pouzdan partner Srbiji i zahvalila se na dosadašnjoj saradnji i pomoći.