Kako je saopšteno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti predao je Narodnoj skupštini trinaesti Redovni godišnji izveštaj u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2022. godinu, u kome se navodi da je po pitanju nacionalne pripadnosti najveći broj pritužbi podnet zbog diskriminacije Roma – 87,7 odsto.

Kada je reč o oblastima, najviše pritužbi podneto je zbog diskriminacije u postupcima pred organima javne vlasti, kao i postupku zapošljavanja ili na poslu.

“U odnosu na prethodne godine, povećan je i broj pritužbi zbog diskriminatornog govora u javnom prostoru, sportskim i drugim događajima ili od strane javnih ličnosti, na društvenim mrežama i u medijima”, navodi se u izveštaju Poverenika.

Tom organu tokom 2022. godine obratilo se 3.300 građana koji su očekivali pomoć i podršku u ostvarivanju različiti prava i usluga, postupak je vođen u 1.879 predmeta, a poverenik je uputio ukupno 412 preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije.

“Po donetim preporukama postupljeno je u 88,4 odsto slučajeva, što nastavlja trend postupanja po preporukama iz prethodnih godina”, dodaje se u izveštaju.

Pored redovnog godišnjeg izveštaja, Poverenik je tokom 2022. godine izradio Izveštaj o monitoringu sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020), a sačinjena je i redovna godišnja Analiza učešća žena u javnom i političkom životu.