Kako je saopštilo to ministarstvo, prijavljivanje će trajati do 7. juna.
Savet je jedan od mogućih modela strukturiranog dijaloga Vlade i organizacija civilnog društva i predstavlja važan mehanizam jačanja principa participacije, otvorenosti javne uprave i inkluzivnosti procesa kreiranja javnih politika.

Planirano je da Savet bude prostor za dijalog o ključnim pitanjima koja se odnose na rad i delovanje civilnog društva (udruženja, fondacije i zadužbine).

Imajući u vidu ulogu ovog savetodavnog tela koje će se baviti pitanjima o opštim uslovima za delovanje i razvoj civilnog društva, predloženo je da naziv ovog savetodavnog tela bude Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Savet je savetodavno telo Vlade Srbije za unapređenje saradnje i dijaloga između organa javne uprave i organizacija civilnog društva u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji, a obrazovaće se kao mešovito savetodavno telo čiji su članovi predstavnici organa državne uprave i predstavnici organizacija civilnog društva.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *