Irfan Dugopoljac iz Odeljenja za Lokalni ekonomski razvoj pojasnio je danas da će grad finansirati po pojedinačnom zahtevu kamatu do 500.000 dinara.

“Grad je za ovu namenu u budžetu izdvojio pet miliona dinara. Pravo da se prijave imaju svi privrednici koji su dobili neki od projekata kod ministartva i imaju zaključen ugovor sa bankom ili Fondom za razvoj, a izmirili su obaveze za lokalne poreze”, rekao je Dugopoljac.

Javni poziv je dostipan na sajtu grada, a sama prijava se obavlja preko Uslužnog centra.

Poziv je otvoren do utroška predviđenih novčanih sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine.