Za njen izbor na današnjoj sednici glasalo je 11 prisutnih vijećnika liste “Stranka pravde i pomirenja”, koju je ona predvodila, kao i 10 sa liste “Bošnjačko jedinstvo – dr Sulejman Ugljanin”, dok su predstavnici Sandžačke demokratske partije (SDP) i Admir Muratović bili suzdržani.

Pramenković je istakla da je BNV krovno telo i predstavnička institucija za sve Bošnjake u Republici Srbiji koje je kreirano kao samouprava u oblasti obrazovanja na maternjem jeziku, kulture, službene upotrebe jezika i pisma, i informisanja.

“Delokrug BNV je svakako širi od ove četiri oblasti i to je telo koje mora raditi na poboljšanju stepena prava Bošnjaka, kako na indvidualnom, tako i na kolektivnom planu. Ja se nadam da ćemo u ovom mandatu ukazano poverenje i opravdati”, kazala je Pramenković.

Najavila je da će na Glavnom odboru Stranke pravde i pomirenja (SPP) zamrznuti svoju političku funkciju potpredsednice te partije.

“Tim činom, ne samo formalno i ne samo deklerativno, želim da pošaljem poruku da ću u ovom mandatu, u onom opsegu koji je predviđen, biti predsednica svih Bošnjaka”, istakla je Pramenković.

Ona je pozvala sve odbornike da otvoreno, transparentno, konstruktivno i kritički učestvuju u radu Vijeća.

“Ono što predstavlja amanet koji smo preuzeli jeste da nastavimo ovaj put još jače i progresivnije, jer izazovi sa kojima se mi, kao manjinski narod, susrećemo jesu dinamični i turbulentni”, navela je Pramenković.

Pramenković je trenutno članica uprave Medrese Gazi Isa-beg, profesorica na Fakultetu za islamske studije, kao i odbornica u Skupštini Novog Pazara.

U prethodnom sazivu Narodne skupštine bila je jedna od poslanica SPP-a.