Predsednik ovog pokreta Dejan Zejnula rekao je radiju Sto plus da će se građani na skupu upoznati sa značajem donošenja ovog zakona, a prikupljaće se i potpisi podrške.

„Srbija je jedina zemlja u regionu koja nema ni zakon ni podzakonski akt koji reguliše ovu oblast, a činjenica je da situacije u kojima ne postoje jasni protokoli i procedure dovode do konfuzije među lekarima, a građanima unose nesigurnost. Insistiramo da se donese zakon kako bi i građani mogli da budu sigurniji kada pozovu hitnu pomoć, a lekari morali da ispoštuju zakonsku proceduru“, rekao je Zejnula.

Dodaje da će u okviru skupa biti održana i javna tribina na kojoj će o radu i funkcionisanju službi hitne pomoći govoriti doktor Rade Panić.

Projekat „Da ne bude kasno“ podržan je od ACT zajednice i Vlade Švajcarske.

Skup u Novom Pazaru zakazan je na Gradskom šetalištu od 16 časova.