Milutinović je za ageniju Beta rekla da se u Pravnom stavu VKS navodi da se troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj naplaćuju samo kroz obračun efektivne kamatne stope, šta je kontradiktorno sa novim obrazloženjem stava suda – da gradjani imaju osnov za tužbu protiv banke samo ako su troškovi kredita naplaćeni u dvostrukom iznosu – zadržavanjem jednokratnog nominalnog iznosa iz odobrenog kredita i njihovim istovremenim uračunavanjem u efektivnu kamatnu stopu.

„U praksi, i u predmetima koji su u toku, ne postoji situacija da je trošak obrade kredita naplaćen dvostruko, nego postoji da je naplaćen kroz anuitete kredita ili jednokratno. Nejasno je zašto je VKS to napisao u obrazloženju jer je to u kontradikciji kada gledate izreku dopune stava VKS i prvog stava VKS iz 2018. godine. To tako ne stoji“, kazala je Milutinović.

Milutinović je naglasila da se spornim obrazloženjem stava VKS kaže da niko ne može da uspe u sporu protiv banke – jer se nikada nije desilo da banka trošak obrade kredita dvostruko naplati, zato što sam stav kaže da trošak može da se naplati samo kroz efektivnu kamatnu stopu.

„VKS u obrazloženju kaže da ako je trošak obrade naplaćen jednokratno i kroz efektivnu kamatnu stopu, onda imaš pravo na povraćaj – to je kontradiktorno“, obrazložila je ona i dodala da ne postoji nijedna tužba gradjana za povraćaj novca za obradu troškova kredita jer je naplaćen dvostruko.

Milutinović je navela da Upravni odbor AKS danas doneo odluku o dvodnevnom štrajku advokata, 20. i 21. oktobra, sa ciljem da ponovo obavesti javnost o tome kakav je problem proizveden spornim obrazloženjem stava VKS, ali i da je cilj da se gradjani upoznaju sa stavovima AKS i s tim šta će Komora u narednom periodu raditi.

Dodala je da je doneta odluka i da se održi Konferencija advokata 6. novembra, a za isti dan zakazana je i vanredna Skupština AKS.

„Možda postoji neki razlog zbog čega to obrazloženje dopune stava nama nije jasno, ali ne postoji to samo u advokaturi, nego postoji i u pravosudju. Odgovorno tvrdim da većina sudija nižestepenih sudova, prvostepenih i drugostepenih, odlaže ove predmete za posle Nove godine jer ne znaju šta da rade“, rekla je ona.