NOVI PAZAR– Predstavnici novopazarske opštine i PRO projekta razvoja jugozapadne Srbije predstavili su danas Nacrt strateškog plana razvoja ovog grada. Menadžer PRO projekta Greem Tindal i predsednica komisije za izradu strateškog plana razvoja novopazarske opštine Ifeta Radon?i? ocenili su na konferenciji za novinare da je sa?injen dobar nacrt, bez kojeg ne bi bilo osnove za razvoj cele regije. Tindal je ovom prilikom izrazio i nadu da ?e se lokalni strateški plan uklapati u planove okolnih opština “i tako kao regionalni plan” stvoriti okvir za pristup razvojnim fondovima Evropske unije. “Želimo da podržimo taj proces u onim delovima, gde to opštine žele”, rekao je Tindal na konferenciji za novinare. Predsednica komisije za izradu strateškog plana razvoja opštine Ifeta Radon?i?  za slede?u nedelju je najavila sprovo?enje javne rasprave o jednom od najvažnijih akata lokalne samouprave Novog Pazara. “Nacrt strateškog plana razvoja obuhvata socioekonomsku analizu, odre?ivanje vizije za naredni petogodišnji period i prioritete razvoja”, rekla je Radon?i?eva. Na konferenciji za novinare je naglašeno veliko u?eš?e gra?ana, što je okarakterisano kao “zainteresovanost za u?eš?e u rešavanju sopstvenih problema”