On je rekao da je informaciju da će radnicima koji se do petka nisu prijavili za odlazak u inostranstvo biti isplaćena otpremnina 22. jula, dobio od nadležne osobe u Vladi Srbije koja je zadužena za pitanja Fijatovih radnika.

Milojević je rekao da je bio veoma slab odziv za prijavljivanje za Slovačku, kao i da su se neki ranije prijavljeni i odjavljivali kako bi uzeli otpremnine i napustili Fijatovu fabriku u Kragujevcu.

On je rekao da nema zvaničnu informaciju koliko je još radnika tehnološki višak, ali ističe da ima nezvanična saznanja da se radi o 950 radnika, koji se nisu prijavili za Slovačku.

Za njih su u pregovorima sa državnim organima obezbedjene otpremnine od 790 evra po godini staža.

Prethodno su 492 radnika napustila fabrike FCA i „Fijat plastik“ uz odgovarajuće otpremnine.

Milojević je rekao da je i on bio u toj grupi radnika koji su uzeli otpremnine i kojima je ugovor o raskidu radnog odnosa poslat na kućnu adresu.

On je kazao da će sutra otići u fabriku „FCA“ po radnu knjižicu i ostala dokumenta koja su potrebna kako bi se radnici prijavili na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Milojević je rekao da je, kao i dosta njegovih kolega iz FCA, svoj CV predao u vojnoj fabrici „Zastava tervo“ u Kragujevcu koja je zainteresovana da primi odredjeni broj radnika.

On je rekao da je tim povodom u utorak pozvan na razgovor u „Tervo“.

Milojević je potvrdio da je sa predstavnikom sindikata „Nezavisnost“ u FCA Igorom Andjićem nedavno obišao „Zastava tervo“ i upoznao se sa uslovima rada.

On je ocenio da su uslovi u kojima se proizvode vojna vozila „katastrofalni“.