Prvobitni tender, raspisan u oktobru prošle godine, obustavljen je nakon četiri meseca jer je jedinoj, zajedničkoj ponudi “Ukrasa” i “Složne braće Zoran i Nele” iz Nove Varoši, vrednoj oko 384 miliona dinara, “nedostajalo sredstvo obezbeđenja ozbiljnosti”.

Usledio je pregovarački postupak u sklopu kojeg je “Ukras” dostavio ponudu sniženu za oko 350.000 dinara, odnosno, vrednu 383,5 miliona dinara, posle čega je tenderska komisija odlučila da im dodeli ugovor.

Ponudom je predviđeno i da “Ukras” angažuje kompaniju “Složna braća Zoran i Nele” kao podizvođača 40 odsto radova.

Te dve kompanije imaće zadatak da asfaltiraju 40 ulica, njihovih krakova, pristupnih i seoskih puteva različite dužine, od sedamdesetak metara dugih krakova ulica Stefana Nemanje i Meše Selimović do dva kilometra dugog seoskog puta Lukare – Gornje Goševo.

Tenderom je predviđeno i asfaltiranje po četiri kraka Dubrovačke (404, 405, 409, 423) dugih jedan kilometar i 400 metara kraćih krakova Ulice Meše Selimović.

Planirano je i asfaltiranje dva kraka Dimitrija Tucovića (700 metara), Keja skopskih žrtava (600 metara), Rajka Ackovića (550 metara), kao i po par stotina metara delova Brodarevske, Hadžet, Murske, Vehba Kolašinca, Pribojske, Đurđevi Stupovi, Vase Pelagića, Deževske, Ivanjičke, Miroslava Milovanovića i Emina Hadžovića.

Među značajnijim seoskim putevima koji će dobiti asfalt su i pravci Cvijetnje – Leča (1,2 kilometra), Luburska Mahala – Roginje (800 metara), put ka groblju u Varevu (570 metara) i Deževa – Sudsko selo (500 metara).