Na tender za nabavku tog materijala prijavile su se tri firme, a ugovor je dodeljen kompaniji “Ukras” čija je ponuda od 3.075.000 dinara bez, odnosno, 3.690.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost bila najpovoljnija.

Zainteresovani za taj posao bili su i “Bešević transkop” iz Novog Pazara sa ponudom od 3,5 miliona dinara bez poreza, kao i “Trimos” iz Beograda koji je tražio skoro milion dinara više.

Izabrani ponuđač će imati obavezu da 1.000 kubika separatnog šljunka frakcije 31,5 milimetara i 100 kubika lomljenog kamena okvirnih dimenzija 30 do 40 centimetara transportuje do “Pazarske plaže” i rasporedi ga u više gomila, kako bi se omogućila njegova lakša ugradnja.

Šljunak i kamen, prema nezvaničnim informacijama, biće iskorišćen za uređenje obale prilikom Omladinske radne akcije koja je planirana od 20. do 27. jula.

U uređenje “Pazarske plaže” do sada je uloženo preko 600.000 evra, a u toku je tender za izbor kompanije koja će izvoditi radove četvrte faze.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *