“Prijave ranije tokom dana nije bilo u našem sistemu. U međuvremenu je evidentirana i predata sudiji na postupanje”, rekli su nam u Prekršajnom sudu.

Komunalna policija sprovela je 5. maja inspekcijski nadzor u Varevskoj ulici zbog toga što je 30. aprila iz miksera, sa logom kompanije Ukras, na obalu i u korito Raške ispuštena otpadna voda, posle čega su sačinili zapisnik i Prekršajnom sudu podneli zahteve za pokretanje postupaka protiv te kompanije “Ukras” i Aladina S, njihovog direktora.

U kopiji prijave, datirane na 6. maj, komunalni inspektor je od Prekršajnog suda zatražio da se Ukras i odgovorno lice “oglase krivim i da im se izreknu maksimalne novčane kazne”.