Li, takođe član Stalnog komiteta Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), rekao je to na posebnom sastanku nakon što je saslušao izveštaje dve radne grupe o radu na stabilizaciji privrede, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Državni savet je poslao radne grupe u 16 pokrajinskih regiona da nadgledaju i pružaju usluge lokalnim mestima u rešavanju poteškoća u sprovođenju politike.

Sastanku je prisustvovao i zamenik premijer Han Dženg, takođe član Stalnog komiteta Političkog biroa Centralnog komiteta KPK.

„Zemlja je usvojila paket jakih i efikasnih politika za stabilizaciju ekonomije na vreme“, rekao je Li, naglasivši potrebu da se obezbedi solidna primena politike.

Napomenuvši da stabilizacija ekonomije zavisi od tržišnih subjekata, Li je podstakao napore da se pomogne tržišnim subjektima da prevaziđu poteškoće uz istovremeno širenje efektivnih ulaganja kako bi se stvorila potražnja za tržišnim subjektima i povećalo njihovo samopouzdanje.

„Trebalo bi uložiti napore da se ubrza izgradnja ključnih projekata i poveća kvota finansijskih instrumenata podržanih politikom, a na osnovu lokalnih potreba“, rekao je Li.

„Vlada će podržati osnovne stambene potrebe ljudi, kao i njihove potrebe za boljim stanovanjem“, dodao je.