Njegova porodica dodala je da je Lavlok ranije ove godine pao i da mu se posle toga zdravlje pogoršavalo.

Lavlokov doprinos nauci o životnoj sredini uključuje napravu za merenje štetnih hlorofluorougljenika u atmosferi i zagađivača u vodi, zemlji i vazduhu.

Njegova ekološka teorija posmatra Zemlju kao složen, samoregulišući sistem koji je stvorio sve za život na planeti i koji ih održava. Lavlok je smatrao da su ljudski postupci izbacile taj sistem iz ravnoteže.

Komentari (0)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.