“Kovačević je bio član Saveta guvernera od novembra 2012. godine neprekidno u tri mandata. Ostaće upamćen po svom istaknutom javnom delovanju na polju ekonomske analize i statistike”, navodi se u saopštenju.

Kovačević je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu – Odsek za matematiku, opšti smer i matematičke strukture – 1976. godine.

Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1978, a oktorsku disertaciju je odbranio 1984. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

U Institutu za statistiku Saveznog zavoda za statistiku (SZS) radio je od 1977. godine, radio je i u Institutu za nacionalne račune, standarde i statističku analizu, predavao teoriju uzorka i planiranje eksperimenata na Ekonomskom fakultetu, a bio je i naučni savetnik u Ministarstvu za nauku.

U 2003. godini postavljen je za zamenika direktora Republičkog zavoda za statistiku Srbije sa zadatkom usklađivanja i unapređenja statističkog sistema, a od 2015. godine bio je na čelu Republičkog zavoda za statistiku.

Od 2001. bio je angažovan na saradnji s Kancelarijom i misijama Međunarodnog monetarnog fonda. Bio je član je Međunarodnog statističkog instituta (ISI) i Naučnog društva ekonomista Srbije (NDE).