Na obalu na oko 70 kilometara od najbližeg grada Mušija uspelo je da ispliva 185 putnika dok je 86 nestalo, a čamac je potom reka razbila o obalu.

Vlasti Konga često upozoravaju na preopterećenje čamaca i brodova i prete kaznama.